Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dotacje dla miasta

Wniosek Gminy Kielce został oceniony w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na opracowanie dokumentu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP KOF).

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest jednym z dokumentów wymaganych przez Unię Europejską do ubiegania się o pomoc UE ​​dla projektów w transporcie miejskim i sektorze transportu oraz jego obszarach operacyjnych na lata 2021-2027.

Funkcjonalny Urząd Wojewódzki w Kielcach, który działa poprzez Zarząd Funduszy Europejskich i Urząd Miasta Kielce, wziął udział w konkursie organizowanym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych i jest jednym z pięciu beneficjentów z całej Polski, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.