Wnioski w ramach wsparci dzieci Fundacji SPES

Do 7 maja można składać wnioski o stypendia dla rodzin opiekujących się dzieckiem objętym intensywną opieką w ciężkim stanie klinicznym. Rodziny w potrzebie finansowej, które wykazały chęć dołożenia wszelkich starań, aby przezwyciężyć przeciwności losu, mogą ubiegać się o dotacje w ramach Programu wsparcia dzieci Fundacji SPES.

Program Pomocy Dzieciom skierowany jest do rodzin opiekujących się w domu dzieckiem w stanie krytycznym, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i chcą trwale poprawić jakość swojego życia przy pomocy stypendiów Fundacji SPES, samodzielnie identyfikując umiejętności radzenia sobie z problemami.

Rodziny otrzymują miesięczną pomoc finansową. Rodzaj wsparcia jest ustalany dla każdej rodziny i przyznawany na okres jednego roku.

Osoby ubiegające się o udział w Programie składają wniosek online bez załączonych dokumentów. Bezpośrednio po weryfikacji zgłoszeń organizatorzy kontaktują się z wybranymi rodzinami w celu dalszego procesu do programu, które wypełniają niezbędne formularze i przesyłają je do weryfikacji.