Prace remontowe na ulicy Krakowskiej w Kielcach zakończą się przed planowanym terminem

Kierowcy korzystający z ulicy Krakowskiej w Kielcach mogą odetchnąć z ulgą. Prace remontowe na tej trasie dobiegają końca szybciej, niż pierwotnie zakładano. Odcinek ulicy Krakowskiej, rozciągający się od skrzyżowania z ulicą bp. Kaczmarka aż do skrzyżowania z Owocową, zostanie ponownie otwarty dla ruchu dwukierunkowego jeszcze w tym tygodniu.

Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, poinformował nas o przyspieszeniu tempa prac remontowych. Firma Strabag, odpowiedzialna za realizację projektu, podjęła decyzję o wcześniejszym zakończeniu remontu, dzięki czemu ulica Krakowska zostanie szybko przywrócona do normalnej organizacji ruchu.

Trzy miesiące temu rozpoczęto wymianę nawierzchni na wspomnianym odcinku ulicy Krakowskiej. Remont generował duże utrudnienia dla kierowców, gdyż wprowadzono tam tymczasowy ruch jednokierunkowy i konieczność korzystania z objazdów. Choć początkowo planowano wyeliminowanie tych utrudnień dopiero na połowę sierpnia, prace udało się przeprowadzić znacznie szybciej. Pierwsze plotki sugerowały zakończenie prac już we wtorek, ale termin ten został przesunięty o kilka dni.

Skrzydło wyjaśnił jednak, że opóźnienie wynikało z intensywnych opadów deszczu. Złe warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie oznakowania poziomego na nowo ułożonej nawierzchni. Mimo to, starania o jak najszybsze wprowadzenie ruchu dwukierunkowego są nadal podejmowane.

Remont nakładkowy na ulicy Krakowskiej polegał na sfrezowaniu starej, zniszczonej nawierzchni i położeniu nowej. Inwestycja nie obejmowała natomiast zmian w infrastrukturze podziemnej. To typowy sposób postępowania na drogach, które są w tak złym stanie technicznym, że łatanie dziur jest niewystarczające. W tym roku takie działania przeprowadzono już m.in. na ulicach Ogrodowej i Warszawskiej. Całkowite koszty prac na ulicy Krakowskiej wyniosły blisko 1,5 mln zł.