Opóźnienia w realizacji kluczowej inwestycji drogowej w Kielcach

Decyzja o kolejnym przesunięciu terminu zakończenia ważnej inwestycji drogowej w Kielcach, dotyczącej inteligentnego systemu transportowego, została podjęta. Najnowsza data, jaką ustalono na zakończenie prac, to grudzień bieżącego roku.

Inwestycja ta, będąca jedną z najważniejszych w Kielcach, spotyka się z kolejnymi opóźnieniami. Początkowo spodziewano się jej ukończenia do końca sierpnia 2022 roku. Niemniej jednak, przed upływem tego terminu polski oddział hiszpańskiej firmy Alumbrados Viarios zgłosił wniosek o przedłużenie czasu realizacji umowy. Jako powód podał trudności w dostępie do potrzebnych materiałów spowodowane sytuacją konfliktową na Ukrainie oraz pandemią COVID-19.

Następna ustalona data zakończenia projektu, zaplanowana na wiosnę 2023 roku, również nie została spełniona. Obecnie obowiązujący termin to sierpień bieżącego roku, ale wiadomo już, że nie zostanie on dotrzymany. Stąd wykonawca skierował wniosek o dalsze przedłużenie terminu do kwietnia 2024 roku.

Miejski Zarząd Dróg nie zgodził się jednak na tak duże opóźnienie. Urzędnicy postanowili, że prace powinny się zakończyć do końca grudnia bieżącego roku.

Przywołajmy fakt, iż wartość całej inwestycji przekracza 30 milionów złotych. Prace obejmują modernizację 61 skrzyżowań z zamontowanymi kamerami do analizy ruchu i połączeniem wszystkiego za pomocą sieci światłowodowej. Dodatkowo na 21 skrzyżowaniach powstaną przejazdy dla rowerów. W autobusach zostaną zamontowane czujniki, które pozwolą na preferowanie tych pojazdów podczas zmiany świateł.