Pierwsza konferencja Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

W siedzibie Urzędu Miasta Kielce miało miejsce inauguracyjne zgromadzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się prezydent miasta, Bogdan Wenta i Dariusz Detka, dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, odpowiedzialny za wsparcie administracyjne oraz organizacyjne działań Rady.

Bogdan Wenta, jako prezydent Kielc, wyraził swe gratulacje dla członków Rady. Podkreślił ich zaangażowanie społeczne oraz wkład w kwestie istotne dla miasta i jego mieszkańców. Wyraził przekonanie, że ich wiedza i doświadczenie przyczynią się do efektywnej kooperacji oraz będą miały pozytywny wpływ na sprawy związane z pożytkiem publicznym.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego to jednostka doradcza zachowująca funkcje opiniodawcze przy Prezydencie Miasta. Ma prawo oceniać projekty uchwał oraz wypowiadać się w sprawach ważnych dla pożytku publicznego i wolontariatu. Dodatkowo, pełni rolę pośrednika i mediatora między prezydentem a organizacjami pozarządowymi.

Wśród najważniejszych zobowiązań Rady znajduje się ocena projektów uchwał i dokumentów prawa lokalnego odnoszących się do aspektów publicznych, określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.). Rada ma 14 dni na przedstawienie pisemnej opinii od momentu otrzymania projektu. Brak opinii w podanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach skupia dwunastu członków, w tym sześciu reprezentantów organizacji pozarządowych, dwóch reprezentantów Rady Miasta Kielce oraz czterech delegatów Prezydenta Miasta Kielce. Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę. Najnowsza, czwarta kadencja potrwa trzy lata.

Na spotkaniu członkowie wybrali przewodniczącą Rady, a została nią Maja Szczukiewicz, reprezentantka Polskiego Czerwonego Krzyża.