Rusza przebudowa Placu Wolności w Kielcach 

Plac Wolności w Kielcach już od dawna nie jest wizytówką miasta.  Czy władze rozważają wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno – prywatnego podczas realizacji projektu? Jak udało się dowiedzieć, w sprawie inwestycji trwają rozmowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Czy rewitalizacja Placu Wolności dojdzie w końcu do skutku?

O modernizacji zniszczonego placu, który jednocześnie jest wizytówką miasta mowa już od dłuższego czasu. Ta inwestycja jest cały czas odkładana, z tego względu zajął się nią aktualnie Radny Miasta Maciej Bursztein. Złożył w tej sprawie zapytanie do prezydenta Kielc, czy władze miasta rozważają wykorzystanie formuły publiczno – prywatnej podczas przebudowy?

Odpowiedzi udzielił wiceprezydent Bożena Szczypior, z której wynika, że władze rozważają odnowienie Placu Wolności w trybie partnerstwa publiczno – prywatnego. Rządzący podjęli taką decyzję, ze względu na kompleksowe wsparcie, które mogą z tego tytułu otrzymać. Wśród którego można wyróżnić przygotowane analiz modelu finansowego, postępowanie na wybór partnera prywatnego, przeprowadzanie negocjacji z potencjalnymi partnerami, a także opracowanie projektu i warunków przetargu. 

Czy warto rozwijać samorządy miasta poprzez partnetstwo – prywatne?

Mechanizm partnerstwa – prywatnego jest coraz popularniejszym systemem rozwoju samorządów miasta. Dzięki ich pomocy można w szybki sposób zrealizować potrzebną inwestycję bez angażowania potężnych funduszy z budżetu miasta, które można przekazać na inny cel. Zadaniem partnera prywatnego jest wybudowanie, sfinansowanie i utrzymanie inwestycji.

W Kielcach zakres prac związanych z PPP ma obejmować głównie rewitalizację Placu Wolności wraz z przynależącym do niego parkingiem, który ma być dwupoziomowy. Ponadto w planach jest budowa małej architektury, która dodatkowo sprawi, że plac stanie się atrakcyjniejszy. Udanym przykładem partnerstwa publiczno – prywatnego są baseny mineralne w Solcu – Zdroju w województwie świętokrzyskim. Mamy nadzieję, że w ramach partnerstwa kolejną inwestycją, która odniesie sukces, będzie Plac Wolności w Kielcach. 

Jeden komentarz w temacie “Rusza przebudowa Placu Wolności w Kielcach 

Comments are closed.