Kara za brak OC – normy na rok 2022

Stosunkowo często zdarza się, że kara za brak OC wynika z nieświadomości nabywcy. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie wznowi się automatycznie, jeżeli nie opłacimy w całości poprzedniej składki. Stanie się tak również w przypadku nabycia samochodu w trakcie trwania polisy. Nie da się jednak ukryć, że kary za brak OC w 2022 roku są bardzo dotkliwe.

Nie ryzykuj jazdy bez ważnego OC

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni kierującego przed szkodami wyrządzonymi komuś lub czemuś w czasie jazdy pojazdem silnikowym. W przypadku nieposiadania ważnej polisy OC oprócz kar nałożonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny możemy spodziewać się pisma z regresem do zapłaty pieniędzy za szkody wyrządzone przedmiotom lub osobom trzecim. 

Bardzo ważne jest to, by pamiętać, że obowiązek zawarcia polisy OC powstaje najpóźniej w dzień rejestracji samochodu w Wydziale Komunikacji. W przypadku sprowadzania samochodu z zagranicy można zawrzeć ją wcześniej. Kupując pojazd z rynku wtórnego, czy salonu można także skorzystać z ubezpieczenia wykupionego przez zbywcę. Zawsze jednak wtedy należy upewnić się, że polisa została opłacona w całości. Przed zakupem warto znaleźć także najtańsze OC. Ochroni ono właściciela przed wypłatą rekompensaty za utratę zdrowia, czy majątku w wyniku szkody wyrządzonej nieumyślnie przez np. stłuczkę.

Ile wynosi kara w 2022 roku za poruszanie się pojazdem bez ważnego OC?

W przypadku opłaty kary za brak ważnego OC pojazdów wyróżnia się trzy kategorie. Są to samochody osobowe, samochody ciężarowe oraz pozostałe pojazdy (np. motocykle lub maszyny, które także muszą mieć ważne ubezpieczenie).

Kary za brak ubezpieczenia w przypadku samochodu osobowego to:

 • do 3 dni – 1200 zł,
 • od 4 do 14 dni – 3010 zł,
 • powyżej 14 dni – 6020 zł.

Nie są to małe koszty, jednak w przypadku samochodów ciężarowych opłaty karne są jeszcze wyższe:

 • do 3 dni – 1810 zł,
 • od 4 do 14 dni – 4520 zł,
 • powyżej 14 dni – 9030 zł.

W związku z tym o wiele taniej jest pilnować tego, by ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez cały czas było ważne.

Najniższe kary są w przypadku kategorii o nazwie inne pojazdy, w skład której wchodzą motocykle, maszyny, które muszą mieć obowiązkowe ubezpieczenie i nie tylko:

 • do 3 dni – 200 zł,
 • od 4 do 14 dni – 500 zł,
 • powyżej 14 dni – 1000 zł.

Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG oraz PBUK. To właśnie ta wystawa reguluje wysokość kar, które należy zapłacić za niedotrzymywanie terminów.

Kto może uniknąć kary za nieważne OC?

Obecne zapisy, obowiązujące w Polsce informują, w jakich sytuacjach można uniknąć kary. Są to:

 • Omyłkowe wezwanie do zapłaty kary. Należy wykazać, że w tym terminie samochód był ubezpieczony w konkretnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
 • Przedstawienie dokumentacjiz której będzie wynikało, że ważne OC nie było wymagane. Może to być np. kradzież samochodu.
 • Dokument sprzedaży samochodu.

Aktualne przepisy wskazują, że każdy pojazd o napędzie mechanicznym musi posiadać ważne ubezpieczenie OC.