Nowy tomograf komputerowy w Kieleckim szpitalu

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Zespolonym w Kielcach znajduje się nowy tomograf komputerowy. Będzie służył pacjentom już od 16 lutego 2023 roku. To inwestycja, której koszt wyniósł 8 milionów złotych. Pozwoli jednak na diagnostykę wielu osób.

„Nowy aparat zastąpił kilkunastoletni i wysłużony już tomograf. Dzięki niemu będzie można jeszcze lepiej diagnozować pacjentów kardiologicznych z dodatnimi próbami wysiłkowymi. Dzięki temu w niektórych przypadkach będzie można uniknąć badań inwazyjnych. Dane z tomografu są bardzo precyzyjne dzięki czemu można oceniać tętnice wieńcowe i bajpasy” – mówi rzecznik szpitala, Anna Mazur-Kałuża.

Jak mówi rzecznik szpitala, taki sprzęt jest nieoceniony w pracy lekarzy. A w tym konkretnym szpitalu tomografii komputerowych wykonuje się nawet 100 podczas 24 godzin. Nowy sprzęt pozwala znacznie zmniejszyć dawkę przyjmowanego promieniowania jonizującego.

Tomograf komputerowy to o diagnostyczna technika obrazowania, która pozwala zbadać różne części ciała w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Są to m.in. głowa, płuca, wątroba, trzustka, nerki, macica, naczynia tętnicze i żylne, mięśnie, kości i stawy.