Gminny program Rewitalizacji Miasta Kielce 2023-2030 – ruszył nabór wniosków

Urząd Miasta Kielce zaprasza do składania propozycji projektów, które wpisują się w zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2023-2030. Celem programu jest ograniczenie negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji oraz poprawa jakości życia i biznesu na tym obszarze. Związany jest z częścią śródmieścia wzdłuż ulic Zagórskiej i Winnickiej oraz z osiedlami: Czarnów, Szydłówek i Uroczysko. Nabór wniosków potrwa do 30 kwietnia,

„Spektrum możliwości jest duże, mogą to być projekty zarówno o niskim, jak i o wielomilionowym budżecie. Do wydania jest ponad 38 mln złotych. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego” – mówi Artur Hajdorwicz, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce.

Propozycje w ramach programu mogą składać zarówno sami mieszkańcy jak i spółdzielnie czy nawet wspólnoty mieszkaniowe.

Propozycje te należy złożyć drogą mailową na adres [email protected] lub osobiście do Biura Planowania Przestrzennego ul. Kozia 3, 25-514 Kielce, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00. Formularz do zgłaszania przedsięwzięć.