Miasto nie zapomina o bohaterach powstania warszawskiego

Klasy mundurowe uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach, odbyli trzy podróże do powstańców warszawskich mieszkających w Kielcach, aby w imieniu Prezydenta Kielc złożyć życzenia świąteczne. Podczas wizyty uczniowie poznają bohaterów i ich pomniki związane z najważniejszymi zagadnieniami z historii Polski.

Przypominamy sylwetki żyjących w naszym mieście bohaterów:

  • Marek Adamski, ps. „Markus” – w trakcie powstania był łącznikiem w stopniu strzelca w IV plutonie kompanii B-3, batalionie „Bałtyk”, pułku „Baszta” Komendy Głównej Armii Krajowej. Do oddziału zgłosił się na ochotnika. Walczył na Mokotowie, gdzie został ranny w rękę. Po wojnie zamieszkał w Kielcach.
  • Jerzy Zawadzki, ps. „Mały” – w trakcie powstania działał w służbie pomocniczej przy batalionie „Chrobry I”. Razem z ojcem pomagał wyprowadzać z terenu „Gęsiówki” uwolnionych więźniów. Służył na ochotnika na terenie Woli i Śródmieścia. Po powstaniu trafił do obozu koncentracyjnego KL Sachsenhausen pod Berlinem. Następnie zamieszkał w Kielcach.
  • Andrzej Jachymczyk, ps. „Azjata” – w trakcie powstania walczył na Żoliborzu w stopniu strzelca w 227 plutonie osłony sztabu utworzonym przez „Bojowe Szkoły” Szarych Szeregów (tzw. Szczury Kanałowe). Pluton wchodził w skład zgrupowania „Żyrafa II” w II Obwodzie „Żywiciel” (Żoliborz). Po powstaniu trafił do obozu jenieckiego Altengrabow, po wojnie zamieszkał w Kielcach.

Wizytę młodzieży koordynowało Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce.