IV Konferencja Kulturalna Powiatu Kielecko-Świętokrzyskiego

W Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się IV Konferencja Kulturalna Powiatu Kielecko-Świętokrzyskiego. Spotkanie dotyczyło przygotowania wniosku o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 oraz najlepszych praktyk w tym zakresie.

W wydarzeniu wzięli również udział Wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki, Prezydent Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś, Grzegorz Sowiński Zastępca Dyrektora Ministerstwa Kultury, Edukacji i Sportu Kielc oraz przedstawiciele miejskich organizacji kulturalnych i UJK.

„Dwa tygodnie temu zapoczątkowaliśmy komunikację społeczną projektu, uruchomiliśmy profile na portalach tj. Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube. Nośniki te będą służyły zarówno do komunikacji, jak i edukacji społeczeństwa w kwestii zasadności i korzyści, które wypływają z aplikowania miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W te działania pragniemy włączyć również „Lokalnych Ambasadorów” tzn. osoby z naszego środowiska, które swoim optymizmem i zaangażowaniem potrafią wywierać wpływ na najbliższe otoczenie” – mówił dr Maciej Zdanowicz.

Spotkanie poprowadził dr Maciej Zdanowicz, Dyrektor Projektu Kielce Europejska Stolica Kultury 2029, który zachęcił zebranych do pracy nad aktualnym wnioskiem nominacyjnym na ESK 2029.

„W ramach mediów społecznościowych w ciągu najbliższych tygodni zostanie uruchomiona ankieta pod hasłem „Liczymy się”, która ma posłużyć, jako forma samopisu środowisk kulturalno- artystycznych miasta. – W ten sposób chcemy zdiagnozować, jaka jest skala i aktywność tej społeczności. Ponadto planujemy ogłosić nabór do „Banku pomysłów mieszkańców” tak, aby poznać ich propozycje i wykorzystać je do naszego wniosku. Do realizacji tych działań będą potrzebni również wolontariusze, których będziemy szukać wśród studentów i uczniów szkół średnich” – zaznacza koordynator projektu Kielce Europejska Stolica Kultury 2029.