Oczekiwania mieszkańców Malikowa wobec prezydenta Kielc – Bogdana Wenty

Wysuwane jest głośne żądanie przez mieszkańców Malikowa, którymi powszechnie żyje oczekiwanie na zdecydowane działania ze strony prezydenta Bogdana Wenty. Sygnalizują oni możliwość protestów, jeśli ich prośby dalej zostaną zignorowane. Zbigniew Żuławski, rezydent ulicy Malików, podkreśla, że do tej pory, apelowanie do kieleckiego ratusza o interwencję nie przyniosło żadnego odzewu.

Na łamach rozmów mieszkańcy domagają się współpracy z Miejskim Zarządem Dróg, który do tej pory nie udzielił żadnej pomocy, ani nie odpowiedział na ich apelacje. Szczególnie podkreślają konieczność budowy drogi.

Tadeusz Węgrzyn, który zamieszkuje tę część Kielc już ponad 60 lat, przypomina, że pierwotnie planowano budowę obwodnicy od Węzła Kielce-Zachód do skrzyżowania z ulicą Krakowską. Niemniej jednak, do chwili obecnej te plany nie zostały zrealizowane. Węgrzyn zauważa również jak ta droga miałaby wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców – redukcję hałasu i spalin.

Marcin Stępniewski i Tadeusz Kozior, znani radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości, wyrazili swoje wsparcie dla głosu mieszkańców. Według Stępniewskiego, budowa obwodnicy to nie tylko kwestia poprawy bezpieczeństwa kielczan, ale także możliwość otwarcia terenów inwestycyjnych na Niewachlowie o powierzchni przeszło 200 ha.

Przypomnijmy, że już w 2016 roku pojawił się pomysł na budowę drogi przy osiedlu Ślichowice. Projekt ten spotkał się z protestami mieszkańców sąsiednich bloków. Teraz mieszańcy Malikowa deklarują poparcie dla powstania obwodnicy po drugiej stronie ulicy, za domami jednorodzinnymi. Rzecznik MZD, Jarosław Skrzydło informuje, że trwają analizy dotyczące możliwości zgłoszenia poszczególnych dróg do programu Polski Ład. Budowa obwodnicy Malikowa jest jedną z branych pod uwagę opcji.

Do siódmej edycji rządowego programu Polski Ład wnioski mogą składać samorządy do 16 sierpnia. Apel skierowany do prezydenta Wenty sygnowało dotychczas 750 kielczan.