Nowe "Lodówki Pełne Dobra" w Kielcach – pomoc dla potrzebujących

Kielce powitają dwie nowe „Lodówki Pełne Dobra”. Lokalizacje tych nowych punktów, to Środowiskowy Dom Samopomocy zlokalizowany przy ulicy Miodowej 7 oraz kielecki Szpital św. Aleksandra przy ulicy Kościuszki 25. Planowane jest, że obie lodówki zostaną uruchomione 22 sierpnia tego roku. Te inicjatywy są częścią projektu realizowanego w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Inicjatorem tych projektów jest Grażyna Adydan, która działała we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach. Projekt zyskał poparcie społeczności – za pomysłem umieszczenia lodówek, które będą służyły jako miejsce, gdzie można zostawiać jedzenie, głosowało 1207 mieszkańców miasta.

Według Magdaleny Gościniewicz, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, obie lodówki będą monitorowane i na każdej będzie umieszczony regulamin określający podstawowe zasady dotyczące przekazywania żywności. Wszystkie donacje muszą posiadać ważną datę przydatności do spożycia. Jeśli żywność jest przygotowana w domu lub w lokalu gastronomicznym, musi być oznaczona, zawierać nazwę potrawy, składniki oraz datę przygotowania.

Celem „Lodówek Pełnych Dobra” jest zwrócenie uwagi na problem marnowania żywności i stworzenie wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. To miejsca, gdzie każdy może zostawić swoje nadmiarowe porcje jedzenia i podzielić je z tymi, którzy najbardziej ich potrzebują.

Lodówki mają rozpocząć swą działalność już 22 sierpnia.