Z Kielc do Westerplatte na rowerze: uczczenie bohaterów z Wojskowej Składnicy Tranzytowej

W Kielcach rozpoczął się trzeci rajd rowerowy, którego celem jest dotarcie do Westerplatte. Jest to szczególne wydarzenie mające na celu uhonorowanie obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej, którzy pochodzili z regionu Kielecczyzny. Dwa zespoły, złożone z 15 cyklistów każdy, mają do pokonania trudną trasę o długości blisko 700 kilometrów.

Współzałożyciel wyprawy, biskup Marian Florczyk, podkreślił, że ten rajd jest początkiem szeregu imprez mających na celu uczczenie żołnierzy z Westerplatte. Zaznaczył, że celem jest zarówno upamiętnienie tych wydarzeń, jak i edukacja młodego pokolenia na temat historii Polski i specyficznej roli Kielecczyzny w obronie kraju, szczególnie podczas bitwy o Westerplatte.

Na liście uczestników po raz trzeci znalazł się Kazimierz Mądzik, kurator oświaty ze Świętokrzyskiego. Wyraził radość z faktu, że w tym roku wielu młodych ludzi zaangażowało się w to wydarzenie. Podkreślił również wartość tej inicjatywy jako sposobu na przypomnienie społeczeństwu o bohaterskiej roli mieszkańców Kielc w walce o wolność Polski podczas II wojny światowej.

Rajdowcy będą mieli okazję uczestniczyć w oficjalnych uroczystościach państwowych upamiętniających 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Rozpoczynają się one 1 września o godzinie 4.45.

Kolejnym punktem programu będzie akcja „Zapal znicz dla Westerplatczyka”, która odbędzie się również 1 września. Na następny dzień planowany jest festyn historyczny ku czci obrońców Westerplatte. Apeks wydarzeń nastąpi podczas obchodów wojewódzkich „Pamiętamy o Westerplatczykach” 7 września, a cała seria wydarzeń zakończy się konferencją edukacyjną 18 września.