Projekt "Mieszkanie za remont". Szansa dla kolejnych mieszkańców Kielc

Po raz piąty Miejski Zarząd Budynków w Kielcach uruchomił program „Mieszkanie za remont”, który umożliwia osobom spełniającym określone kryteria dochodowe wynajęcie niewykorzystanego miejskiego lokalu pod warunkiem samodzielnej realizacji remontu. W bieżącej edycji programu do dyspozycji potencjalnych najemców oddano 17 pustostanów.

Oględziny nieruchomości będą możliwe w dniach od 23 do 26 października, natomiast termin składania wniosków o przydział lokalu upływa 3 listopada. Do tej pory, dzięki temu programowi, przeprowadzono remonty w sumie 44 miejscach.

W obecnym etapie „Mieszkania za remont”, MZB zaoferował niewykorzystane lokale znajdujące się w różnych strefach miasta, w tym Śródmieściu, Herbach i Białogonie. Większość z nich to jednopokojowe apartamenty wymagające przystosowania. Dokładna specyfikacja zakresu niezbędnych prac remontowych została udostępniona przez MZB, a koszty szacowane są na kwotę od 10 do nawet 80 tysięcy złotych. Pełna lista lokali dostępna jest do wglądu na stronie internetowej.

Program przewiduje, że osoba, która zobowiąże się do przeprowadzenia remontu i podpisze umowę najmu, może liczyć na zwolnienie z opłat czynszowych przez okres do 60 miesięcy. Prawo do zwolnienia nie obejmuje jednak kosztów mediów.

Zakwalifikowanie do programu „Mieszkanie za remont” jest możliwe dla osób znajdujących się na liście oczekujących na lokal socjalny i spełniających wymogi dochodowe.