Grupa Ratownictwa PCK Kielce wywalczyła brąz w V Ogólnopolskich Mistrzostwach Grup Ratownictwa PCK

Podczas V Ogólnopolskich Mistrzostwach Grup Ratownictwa, które miały miejsce w Przemyślu, to właśnie zespół medyczny z Kielc reprezentujący Polski Czerwony Krzyż zasłużenie zdobył trzecie miejsce. Te zawody były dla Grupy Ratownictwa PCK Kielce szczególnym wydarzeniem.

Lider kieleckiego zespołu, Piotr Miernecki, przekazał informacje o przebiegu zawodów. Wspomniał, że uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami ratunkowymi w 12 różnorodnych dyscyplinach, gdzie liczba poszkodowanych wynosiła 20 osób. Komisja oceniająca bacznie przyglądała się znajomości procedur przez członków drużyn, skuteczności komunikacji między nimi oraz szybkości, z jaką udzielali pomocy poszkodowanym.

Miernecki nie krył swojego zadowolenia z zajęcia trzeciego miejsca, które było dla całego zespołu wielkim osiągnięciem. Przyznał jednak, że nie spodziewał się tak wysokiego miejsca na podium. Wyraził przekonanie, że z większym zaangażowaniem w przygotowania, mogłoby udać się wywalczyć drugie miejsce. Przypomniał również, że zawody były dla nich pierwszą okazją do współpracy jako zespół.

Skład Grupy Ratownictwa PCK Kielce tworzyli, poza liderem Piotrem Mierneckim, Wiktoria Filipiak, Katarzyna Staniec i Konrad Kowalski. Najwyższe laury przypadły drużynie z Wrocławia, a srebrny medal zdobyła grupa z Zabrza. W Przemyślu zawody rozgrywano na trzech różnych lokalizacjach: terenie starego szpitala, parku Lubomirskich oraz Ośrodku Sportu i rekreacji.