Realizacja inwestycji w gminie Piekoszów: budowa chodnika wzdłuż drogi do Kielc

W gminie Piekoszów trwają prace związane z budową nowego trotuaru, który będzie miał blisko 600 metrów. Ten przydrożny pas dla pieszych powstaje wzdłuż drogi wojewódzkiej prowadzącej do Kielc. Realizacja tej inwestycji odbywa się dzięki współfinansowaniu ze strony samorządu gminnego oraz urzędu marszałkowskiego. Dołożyły one swoje siły i razem przeznaczyły na to zadanie ponad 700 tysięcy złotych.

Zbigniew Piątek, pełniący funkcję burmistrza Piekoszowa, podkreśla, że trasa nowego chodnika rozpoczyna się od zjazdu na stację paliw przy ulicy Czarnowskiej i ciągnie się aż do skrzyżowania z ulicą Źródlaną, która prowadzi do Podzamcza Piekoszowskiego. Przed wybudowaniem chodnika, na tym odcinku zamontowane zostało już oświetlenie. Burmistrz wyjaśnia, że brakowało tylko chodnika. Dzięki konstruktywnej współpracy z urzędem marszałkowskim udało się pozyskać potrzebne środki finansowe. Piątek jest przekonany, że prace budowlane zostaną zakończone w bliskim czasie i chodnik będzie gotowy do użytku już pod koniec października.

Burmistrz Piekoszowa zdradza także, że w planach jest kolejna inwestycja – budowa chodnika przez Podzamcze Piekoszowskie. W chwili obecnej trwają prace nad odpowiednią dokumentacją. Piątek zaznacza, że obydwie trasy są oświetlone, a powstanie chodników poprawi bezpieczeństwo na tych ruchliwych ulicach.

Planowana budowa trotuaru przez Podzamcze Piekoszowskie, który ma mieć około 800 metrów długości, jest już szacowana na minimum 1,5 miliona złotych.