Zielona energia dla Kielc: powstanie Centralna Dolina Wodorowa

W mieście Kielce utworzono stowarzyszenie o nazwie Centralna Dolina Wodorowa im. Braci Łaszczyńskich. Uroczyste zapoczątkowanie działalności organizacji jest planowane na dzień 12 października, podczas gali w Kieleckim Centrum Kultury godzinie 16:00. Stworzenie tego stowarzyszenia jest ostatnim krokiem w drodze do oficjalnej inauguracji Centralnej Doliny Wodorowej.

Magdalena Szczukiewicz, prezeska nowo powstałego stowarzyszenia, zaznacza, że mają one bardzo ambitne cele do osiągnięcia. Plany przewidują produkcję 2 gigawatów zielonej energii oraz 250 megawatów wodoru poprzez elektrolizę do roku 2035. Istnieje także zamiar przeprowadzenia procesu dekarbonizacji, co ma pomóc w redukcji emisji gazów cieplarnianych przez lokale firmy przemysłowe, które obecnie korzystają z energii węglowej i muszą do roku 2040 zmienić swoje kotły na gazowe.

Inicjatywa pozyskiwania zielonego wodoru w regionie świętokrzyskim została zapoczątkowana w połowie 2021 roku, kiedy to powstał tzw. klaster wodorowy, który następnie przekształcił się w Centralną Dolinę Wodorową. Poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik kieleckiego okręgu Prawa i Sprawiedliwości, od początku wspierał ten projekt.

Oficjalne ogłoszenie powstania Centralnej Doliny Wodorowej odbyło się podczas uroczystości w Kieleckim Centrum Kultury o godzinie 16:00. Wydarzenie będzie miało swoją artystyczną oprawę poprzez premierę musicalu o Braciach Łaszczyńskich, którzy są patronami tej inicjatywy. Listy intencyjne w sprawie utworzenia Centralnej Doliny Wodorowej podpisali przedstawiciele Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria, Grupy Enea oraz licznych instytucji naukowych i przemysłowych w lipcu bieżącego roku.