Parkowanie w centrum Kielc bez opłat

Od dnia 23 października, Plac Wolności w Kielcach oferuje bezpłatne miejsca postojowe do czasu zakończenia prac remontowych na terenie placu. Decyzję o braku konieczności uiszczania opłat za parkowanie na tym obszarze przekazały władze miasta Kielce.

Według Mirosława Kruszyny, zarządcy strefy płatnego parkowania w Kielcach, darmowy postój dotyczy jedynie samego placu. Należy jednak pamiętać, że parkowanie na okolicznych ulicach jest nadal obłożone standardową stawką.

Kruszyna tłumaczy, że parking na Placu Wolności jest obecnie dostępny dla wszystkich kierowców bez żadnych opłat. Jednakże, w związku z prowadzonymi przez Zieloność Miejską pracami remontowymi nawierzchni, mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu.

Prace naprawcze mają na celu przygotowanie parkingu do zimowych warunków, a także odnowienie jego powierzchni na nadchodzące Święto Niepodległości, które przypada 11 listopada.

Zarządca strefy płatnego parkowania podkreśla, że decyzja o utrzymaniu darmowego postojowego jest ważna do odwołania. Jednak warto pamiętać, że bezpłatne parkowanie obowiązuje tylko na placu. Za parkowanie na okolicznych ulicach nadal trzeba płacić.

Kruszyna zaznacza, że dla ułatwienia kierowcom, postawiono na placu odpowiednie znaki oraz zasłonięto parkometry, aby uniknąć nieporozumień związanych z kupowaniem biletów parkingowych na terenie placu.