Nowy rok akademicki w Uniwersytecie Dziecięcym UJK w Kielcach

W tym roku akademickim na Uniwersytecie Dziecięcym zorganizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach, naukę rozpoczęło 222 osoby. Z ciekawych i bezpłatnych zajęć mogą skorzystać nie tylko najmłodsi studenci, ale i ich rodzice czy opiekunowie.

Profesor Anna Wileczek z UJK, która kieruje Uniwersytetem Otwartym, podkreśla, że misją tej inicjatywy jest popularyzacja nauki oraz pokazanie jej wpływu na codzienne życie. Celem jest stworzyć coś więcej niż tradycyjne lekcje – motywować dzieci do zadawania pytań i aktywnego udziału w procesie edukacji.

Podczas zajęć uczniowie mają okazję przeprowadzać eksperymenty i doświadczenia z różnych dziedzin naukowych. W ramach programu Uniwersytetu Dziecięcego odniesienie jest także do najnowszych trendów w zakresie nowych mediów. Dodatkowo, w trosce o wszechstronny rozwój młodych ludzi, prowadzone są moduły poświęcone wiedzy o kulturze i społeczeństwie, zachęcające do rozwijania humanistycznej wrażliwości i empatii.

Podczas X jubileuszowej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego, indeksy otrzymali między innymi dwaj uczniowie czwartej klasy – Maksymilian i Ignacy. Jak sami przyznają, to doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy i być może nawet wytyczenia ścieżki przyszłej kariery zawodowej.

Od czasu powstania Uniwersytetu Dziecięcego UJK, czyli przez ostatnie 10 edycji, naukę na nim podjęło ponad 1,6 tysiąca osób. Łącznie przeprowadzono tu ponad 2,2 tysiąca godzin zajęć.