Zielona transformacja zabytkowego serca Kielc

Inicjatywa zielonej rewitalizacji, która ma na celu stworzenie bardziej ekologicznego i przyjaznego dla mieszkańców środowiska, jest obecnie realizowana w historycznym centrum Kielc. Dążenie do zrównoważonego rozwoju jest kluczowym celem projektu, który przeprowadzany jest w różnych miejscach śródmieścia. Według ustalonego planu, prace budowlane mają być ukończone do wiosny przyszłego roku. Co więcej, nie zostało jeszcze potwierdzone, czy ratusz przeprowadzi jakiekolwiek zmiany w zakresie projektu brukowania Rynku.

Jedno z miejsc, gdzie można już zauważyć znaczące zmiany to skwer noszący imię Ireny Sendlerowej przy ul. Paderewskiego, gdzie obecnie prowadzone są prace ziemne. Aneta Wajs, kierująca biurem inwestycji miejskich w Kielcach, dzieli się szczegółami dotyczącymi postępu prac.

Wielkie zmiany miały również miejsce na ulicy Bodzentyńskiej oraz placu przed kościołem św. Wojciecha. Chociaż podczas prac ziemnych pojawiły się pewne komplikacje związane z istniejącą infrastrukturą podziemną, nie wpłynęły one negatywnie na tempo prac. Do tej pory, ukończono budowę komory nowej fontanny oraz podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej.

Postęp prac można również zauważyć w okolicy historycznej synagogi oraz na Rynku. W tym pierwszym miejscu wykonano już okablowanie pod przyszłe oświetlenie, a także częściowo wytyczono ścieżki, które mają powstać do końca roku wzdłuż jezdni al. IX Wieków Kielc. Dodatkowo, jeszcze w tym roku ma się odbyć nasadzenie drzew. Podobne prace ziemne, jak odbrukowanie terenu, miały miejsce na Rynku w pobliżu ul. Warszawskiej i północnej strony placu. Aneta Wajs informuje, że rozmowy dotyczące ewentualnych modyfikacji tego projektu nadal trwają.

Projekt zielonej rewitalizacji śródmieścia Kielc jest wspierany przez Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z planem, przedsięwzięcie ma zakończyć się kwietniem 2024 r., a jego całkowity koszt wynosi prawie 22 mln zł.