Modernizacja systemu ogrzewania w kieleckich wieżowcach

W nadchodzącym roku Kieleckie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) ma zamiar kontynuować proces wycofywania starych piecyków gazowych z budynków administracji mieszkalnej Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Do chwili obecnej nastąpiła modernizacja 11 spośród 37 wieżowców na osiedlu Uroczysko.

Jak już wcześniej informowaliśmy, prace związane z demontażem piecyków gazowych w budynkach spółdzielni zostały tymczasowo wstrzymane przez MPEC. Decyzja ta była podyktowana koniecznością skoncentrowania się na priorytetowym projekcie – budowie sieci ciepłowniczej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Z uwagi na brak wystarczających funduszy, pozostałe inwestycje musiały zostać odłożone na później.

Arkadiusz Bąk, prezes MPEC, zapewnia jednak, że program demontażu piecyków zostanie wznowiony. Aktualnie przedsiębiorstwo opracowuje plan przyszłych inwestycji, a szczegółowy zakres planowanych prac zostanie ogłoszony pod koniec bieżącego roku.

Prezes MPEC wyraził swoje zaangażowanie w kontynuację projektu we współpracy ze Świętokrzyską Spółdzielnią Mieszkaniową. Obecnie są wyznaczane obszary, na których prace będą prowadzone. Bąk przyznaje, że możliwości finansowe przedsiębiorstwa są ograniczone z powodu zmian taryf opłat za ciepło oraz kosztów związanych z budową sieci dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Mimo to firma będzie dążyć do pozyskania dodatkowego finansowania, między innymi z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Na chwilę obecną nie określono jeszcze dokładnie, które budynki mieszkalne zostaną jako pierwsze podłączone do nowej sieci ciepłowniczej. W grę wchodzą budynki znajdujące się przy ulicach Nałkowskiej i Warszawskiej. Prezes Bąk informuje, że koszt podłączenia jednego bloku może wynieść nawet do 500 tysięcy złotych. Jak już informowaliśmy, MPEC wydało około 3 miliony złotych na budowę sieci ciepłowniczej dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.