Utrudnienia w ruchu na głównym skrzyżowaniu Kielc od 2 listopada

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach przekazuje informacje o wznowieniu robót drogowych w dniu 2 listopada, na kluczowym skrzyżowaniu, gdzie krzyżują się ulice: al. Solidarności, Źródłowa, Sandomierska i IX Wieków. Prace będą związane nie tylko z budową kanalizacji teletechnicznej dla systemu ITS, ale także z systemem wykrywającym naruszenia bezpieczeństwa przez kierowców ignorujących sygnalizację świetlną. W wyniku tych działań, można spodziewać się pewnych utrudnień w ruchu w obrębie tego skrzyżowania.

System ITS ma na celu objęcie swoim zasięgiem aż 60 skrzyżowań w obrębie miasta. Nowe sterowniki oraz systemy detekcji pojazdów, takie jak kamery, są instalowane na sygnalizacjach. System ITS został specjalnie zaprojektowany dla komunikacji miejskiej, dlatego też w autobusach miejskich zamontowane zostaną specjalne urządzenia komunikujące się z systemem i poszczególnymi sygnalizacjami. Dzięki temu planuje się usprawnić przejazd przez miasto transportu publicznego. Dodatkowo, w ramach tej inwestycji, planuje się budowę trzech nowych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic Krakowska/Pakosz, Ściegiennego/Weterynaryjna oraz Ściegiennego/droga do browaru.

Centrum Sterowania Ruchem powstało w Centrum Komunikacyjnym przy ulicy Czarnowskiej. Stamtąd inżynierowie będą mieli możliwość monitorowania sytuacji na poszczególnych skrzyżowaniach.