Młodzieżowa Rada Miasta: Głos młodego pokolenia w decyzjach miejskich

Młodzieżowa Rada Miasta to instytucja, która daje możliwość młodym ludziom wyrażania swoich potrzeb i uczestnictwa w procesie decyzyjnym dotyczącym ich miasta. Reprezentuje ona interesy szkolnych społeczności i pomaga w kształtowaniu umiejętności obywatelskich. Aktywnie prowadzona jest teraz rekrutacja do następnej kadencji tej Rady.

Wiceprezydent Marcin Chłodnicki podkreśla, że ważne jest dla nich, aby młodzież miała swoje słowo do powiedzenia na temat tego, jak działa ich miasto. Pragnie się, by po ukończeniu edukacji młodzi ludzie pozostali w Kielcach i tam rozwijali swoje zainteresowania. W tym celu wiceprezydent Chłodnicki z przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta odwiedził wiele kieleckich szkół średnich, zachęcając uczniów do kandydowania.

MRM to platforma, która umożliwia młodym ludziom przedstawianie swoich pomysłów, potrzeb i opinii radnym miasta. Zadania Rady obejmują między innymi ocenianie projektów uchwał, udział w tworzeniu dokumentów i nadzór nad ich realizacją, oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz młodzieży w Kielcach. Celem Rady jest zaangażowanie młodzieży w proces decyzyjny dotyczący ich i ich otoczenia, promowanie idei samorządności oraz reprezentacja uczniowskiej społeczności. Młodzieżowa Rada Miasta ma charakter konsultacyjny i jest apolityczna, a jej działalność jest nieodpłatna.

Kandydatów na radnych można zgłaszać do 17 listopada. Wybory odbędą się 28 listopada, a wyniki zostaną ogłoszone w ciągu dwóch dni po wyborach. W Kielcach działać będą 34 Okręgowe Komisje Wyborcze – po jednej w każdej szkole, z dyrektorami i nauczycielami w składzie. Kadencja MRM trwa dwa lata.