Specjalistyczne Siły Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego 'KIELCE 1′ w Świętokrzyskiem

’KIELCE 1′, jedna z trzech wyjątkowych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, pełni swoje zadania na terenie województwa świętokrzyskiego. Jej baza operacyjna zlokalizowana jest w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kielcach.

Grupa ta zamierza zapewnić ochronę na dwóch poziomach. Poziom ochrony A obejmuje nie tylko samo miasto Kielce, ale też powiaty kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski i buski. Natomiast obszar objęty poziomem ochrony B obejmuje całe województwo świętokrzyskie, z wyłączeniem powiatu kazimierskiego. Dodatkowo, na terenie województwa mazowieckiego podlegają mu miasto Radom oraz powiaty radomski, szydłowiecki, przysuski i lipski.

Serwisowany przez grupę sprzęt to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.320 oznaczony jako 301[T]25. Jest on wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 5000 litrów oraz zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 litrów. Autopompa, którą posiada, ma wydajność 4200 litrów na minutę. Samochód jest również wyposażony w działko wodno-pianowe, armaturę wodno-pianową oraz zestaw sprzętu burzącego, medycznego i technicznego. Posiada aparaty OUO i wiele innych.

Dalsze ekwipowanie pojazdu obejmuje żuraw hydrauliczny o udźwigu 6 ton, wyciągarkę o uciągu 13,3 tony oraz generator prądotwórczy. Znajdują się tam również zestawy narzędzi hydraulicznych, pilarki, dodatkowy sprzęt burzący oraz urządzenia do pomiarów.