</h1>Obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Kielcach: program, instytucje biorące udział i aktywności

Sobotnią porą, 11 listopada, na Placu Wolności w Kielcach odbędzie się gromadne świętowanie Wojewódzkich Obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Przed rozpoczęciem oficjalnej części uroczystości, uczestnicy będą mieli szanse uczestniczyć w mszy świętej dedykowanej Ojczyźnie, która odbędzie się w Bazylice Katedralnej. Następnie, zgodnie z planem, nastąpi wspólne zaśpiewanie Hymnu Państwowego na terenie Muzeum Narodowym oraz marsz ulicami miasta do Placu Wolności. Z okazji tego doniosłego jubileuszu, 105 lat od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości, miejskie instytucje przygotowały liczne wydarzenia o charakterze patriotycznym.

Dwa dni przed obchodami, czyli 9 listopada o godzinie 18:00, Ośrodek Kultury Ziemowit zaprasza na koncert pt. „Nasz Kraj, Nasza Muzyka”, który zostanie połączony ze wspólnym graniem. Następnego dnia, 10 listopada o godzinie 17:00, Muzeum Historii Kielc zaprasza na spotkanie „Drogi do Niepodległości”. W dniu obchodów, 11 listopada o 13.45, Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach organizuje występy artystyczne podczas uroczystości na Placu Wolności. Dzień po obchodach, 12 listopada o godz. 13:00, Energetyczne Centrum Nauki Industria organizuje familijne warsztaty. Tydzień po obchodach, 18 listopada o 17:00 Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do Filii nr 4 na spotkanie z cyklu „Patriotyczne śpiewogranie i czytanie”.

Plan uroczystości na sobotę 11 listopada prezentuje się następująco: rozpocznie się o 10.30 od złożenia wieńca przed Pomnikiem Niepodległości znajdującym się przed Dworcem PKP. O godzinie 11:00 odbędzie się Msza Święta w Bazylice Katedralnej. Godzinę później, uczestnicy uroczystości będą mieli okazję zaśpiewać Hymn Państwowy przed Muzeum Narodowym. O 12.15 nastąpi przemarsz do pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności. Trasa marszu wiedzie ulicami Małą, Sienkiewicza, Hipoteczną. O 12.40 na Placu Wolności odbędzie się oficjalna część uroczystości, która obejmie m.in. złożenie meldunku przez Dowódcę Garnizonu Kielce, podniesienie Flagi Państwowej, odegranie Hymnu Państwowego oraz uroczystą zmianę wart. Po przemówieniu Wojewody Świętokrzyskiego, odbędzie się Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie zniczy przez kombatantów wraz z zuchami oraz złożenie wieńca od społeczeństwa województwa świętokrzyskiego.

Program przewiduje także wspólne odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego: „Marsz Pierwszej Brygady”, defiladę pododdziałów przed pomnikiem i trybuną honorową oraz koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Krasocinie. W programie znajdują się również występy artystyczne – między innymi wokalistów z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach i Studia Dźwięku – Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu Patrycji Michalskiej o godzinie 13:45. Natomiast o godzinie 15:00 rozpocznie się listopadowy koncert. Tradycyjnie, jak co roku, centrum miasta zostanie ozdobione biało-czerwonymi flagami. Ozdobione i przygotowane będą także miejsca pamięci takie jak: Pomnik Niepodległości przy Dworcu PKP, Pomnik Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności oraz Pomnik Wincentego Witosa przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Bodzentyńskiej.

Miasto Kielce udostępni teren Placu Wolności, gdzie odbędą się wojewódzkie obchody Święta. Dodatkowo na Placu Wolności obecny będzie namiot promocyjny Urzędu Miasta Kielce. Głównym organizatorem uroczystości jest Wojewoda Świętokrzyski. Partnerami są natomiast liczne instytucje, takie jak: Urząd Miasta Kielce, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Kielcach, 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Placówka Straży Granicznej w Kielcach, Straż Miejska w Kielcach, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wzgórze Zamkowe w Kielcach, Areszt Śledczy w Kielcach, Nadleśnictwo Kielce, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach.