Zakaz spożycia wody z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego w Kielcach

Według informacji podanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, nastąpiło zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody w wodociągu „Białogon” S.A. na ulicy Druckiego-Lubeckiego 1. Zanieczyszczenie to wiąże się z obecnością bakterii grupy coli, których liczba wynosi 68 jednostek tworzących kolonie (jtk) na 100 ml wody. Ze względu na to zanieczyszczenie, wydano zakaz konsumpcji wody pochodzącej z tego źródła. Zakaz ten ma obowiązywać do czasu, aż zostaną uzyskane wyniki badań potwierdzające jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Wodociąg „Białogon” S.A. dostarcza wodę dla 130 pracowników firmy zlokalizowanej przy ulicy Druckiego-Lubeckiego 1, jak również dla pracowników innych firm znajdujących się pod adresem ulica Druckiego-Lubeckiego 1 i ulica Za Walcownią 2A. Produkcja wody wynosi 15 metrów sześciennych na dobę.

Jest to szczególnie istotne, ponieważ z powodu zanieczyszczenia mikrobiologicznego, woda nie może być spożywana przez ludzi ani wykorzystywana do przygotowywania potraw, mycia naczyń kuchennych, mycia owoców i warzyw czy kąpieli i mycia zębów. Wodę można jedynie wykorzystać do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalety.

Dla celów spożywczych należy korzystać z wody dostarczonej przez właściciela lub zarządcę wodociągu, bądź z wody butelkowanej. Jeżeli konieczne jest skorzystanie z wody dostarczanej przez właściciela wodociągu ze zbiorników i cystern, można jej używać po uprzednim przegotowaniu.