Kampania "Biała Wstążka" w Kielcach – podejmowanie walki z przemocą w rodzinie

Chociaż działania na rzecz eliminacji przemocy odbywają się nieustannie przez cały rok, to szczególnie w okresie od 25 listopada do 10 grudnia, przesłanie „nie toleruj przemocy”, „reaguj na wszelkie formy agresji” zostanie podkreślone z naciskiem. Po raz siedemnasty, Kielce stają się areną społecznej kampanii „Biała Wstążka”, tym razem pod hasłem #byćMężczyzną.

Akcja ta jest przeprowadzana w ponad 50 krajach na całym globie, a w Kielcach ma miejsce nieprzerwanie od 2007 roku. Od tamtego momentu, Kielce promują „Białą Wstążkę” jako symbol zaangażowania w przełamanie milczenia wokół tematu przemocy domowej i zobowiązania do zaprzestania jakiejkolwiek formy jej stosowania. Symbol ten stał się rozpoznawalny w wielu polskich miastach.

Kampania idealnie wpisuje się w światową akcję „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Wybrane daty nie są przypadkowe. Akcję inauguruje 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, a zakończenie przypada na 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

„Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat problemu przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Kielc. Kampania skierowana jest do całego społeczeństwa, do rodzin, specjalistów i służb pracujących nad zapobieganiem przemocy. Stawiamy na edukację i wsparcie dla osób narażonych na przemoc domową” – mówi Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Każda edycja kampanii ma uniwersalny charakter i skierowana jest do osób w każdym wieku. W ramach akcji odbywają się liczne interwencje profilaktyczne i promocyjne.

W tegorocznej edycji, zorganizowane zostaną m.in. zajęcia grupowe dla rodziców, dla ofiar przemocy, ale również dla sprawców, konsultacje specjalistyczne, warsztaty profilaktyczne w szkołach w Kielcach oraz konkurs. Oficjalna inauguracja kampanii odbędzie się 29 listopada na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Wówczas wręczone zostaną statuetki „Białej Wstążki” oraz wyróżnienia „Lider dobrych praktyk” dla osób, które na co dzień przyczyniają się do walki z przemocą i pomagają jej ofiarom.

Za organizację kampanii odpowiadają: Urząd Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej. Jeżeli borykasz się z problemem przemocy domowej – nie jesteś sam, skontaktuj się z nami.

Informacje o przypadkach przemocy domowej można zgłaszać w różnych instytucjach, takich jak Policja, Prokuratura, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach, Zespole Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie czy Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.