Sytuacja drogowa na ulicy Karczówkowskiej w Kielcach ulega zmianie

Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Kielcach przekazał informację, że 27 listopada, podczas wieczornych godzin, nastąpi modyfikacja tymczasowego układu ruchu na ulicy Karczówkowskiej. Zmiana organizacji ruchu jest planowana na poniedziałek.

Zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy na odcinku od skrzyżowania z ulicą bp. Kaczmarka do miejsca, gdzie krzyżuje się z ulicą Chęcińską. Jak wynika z informacji MZD, zmiana ta wynika z postulatów mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Na przeszkodzie realizacji zaplanowanych prac stanęły obecne warunki atmosferyczne. Strabag, firma odpowiedzialna za wykonanie prac, nie jest w stanie przeprowadzić ich w obecnych okolicznościach.

Jarosław Skrzydło, rzecznik MZD, zapewnia jednak, że inne elementy dotyczące tymczasowej organizacji ruchu w rejonie ul. bp. Kaczmarka pozostają nienaruszone. Powiadamia również, że MZD będzie informować o ewentualnym ponownym wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ww. odcinku za pośrednictwem kolejnych komunikatów.