Narastający problem przemocy domowej w Kielcach, ze szczególnym naciskiem na dzieci

Obserwuje się niepokojący wzrost liczby incydentów związanych z przemocą domową w Kielcach. W ciągu całego 2022 roku, założono aż 888 niebieskich kart dla poszkodowanych ofiar, podczas gdy w obecnym roku liczba ta wynosi już 819. Mariusz Nowak, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, podkreśla, że zauważalne jest także zwiększenie liczby przypadków maltretowania dzieci.

Mówi on: „W 2022 roku odnotowaliśmy około 80 przypadków przemocy skierowanej przeciwko niepełnoletnim, podczas gdy w tym roku liczba ta przekroczyła już 100. Najczęściej spotykaną formą jest przemoc psychiczna. Jednakże, w kontekście rodzinnym, dość często dochodzi również do przemocy fizycznej” – informuje Mariusz Nowak.

Jarosław Borowski, Komisarz i ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, potwierdza, że trend wzrostu przypadków przemocy domowej jest widoczny nie tylko na terenie miasta, ale również w całym regionie.

„W ostatnim roku odnotowaliśmy nieznaczny, ale jednak zauważalny wzrost incydentów związanych z przemocą domową. W ciągu dziesięciu miesięcy bieżącego roku zarejestrowaliśmy 2994 takie przypadki na obszarze naszego województwa. To o 14 więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku” – wyjaśnia Komisarz Jarosław Borowski.

Dnia 29 listopada (środa) po raz siedemnasty zainaugurowano w Kielcach kampanię społeczną pod nazwą „Biała wstążka”. Kampania ta ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat problemu przemocy w rodzinie. Każdego roku prowadzona jest pod innym hasłem, a tegoroczne brzmi „#byćMężczyzną” – informuje Agnieszka Im-Chatys, szefowa Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach.

„Od 17 lat przypominamy, że problem przemocy domowej jest powszechny i często występujący. Apelujemy, aby społeczeństwo reagowało na przemoc i było wrażliwe na ten problem. W tym roku skupiamy się na mężczyznach. Omówimy kwestię odpowiedzialności męskiej, dobrych wzorców do przekazywania młodym chłopcom, przyszłym mężom i ojcom” – dodaje Agnieszka Im-Chatys.