Wiceprezydent Kielc spotkała się z osobami bezdomnymi na wigilię organizowaną przez MOPR

Bożena Szczypiór, pełniąca obowiązki Wiceprezydenta miasta Kielce, uczestniczyła w specjalnie zorganizowanym spotkaniu świątecznym dla osób doświadczających trudności życiowych związanych z brakiem domu. Wydarzenie to miało miejsce w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym, znajdującym się przy ulicy Żniwnej. Organizatorem spotkania była miejska instytucja – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Do struktury tego ośrodka należy wiele różnych jednostek, takich jak: Punkt Pomocy Doraźnej, Punkt Interwencji Kryzysowej, Mieszkania Chronione przeznaczone dla Osób Bezdomnych, Punkt Konsultacyjno-Streetworkerski, a także Świetlica i Ogrzewalnia.

Ośrodek ma szereg istotnych zadań, które obejmują przede wszystkim profilaktyczne działania o charakterze konsultacyjnym, informacyjnym i edukacyjnym. Instytucja ta również przyjmuje osoby w stanie nietrzeźwości, zarówno te bezdomne, jak i mające miejsce zamieszkania, które mogą znaleźć się w sytuacji stanowiącej zagrożenie dla ich zdrowia lub życia. Dla osób bezdomnych, którzy znaleźli się w kryzysie, zapewnia schronienie na okres przejściowy i krótkotrwały pobyt w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Wśród innych zadań Ośrodka znajduje się motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i detoksykacji, realizacja pracy socjalnej wspierającej osoby bezdomne w pokonywaniu trudności oraz przygotowaniu do samodzielności. Instytucja zapewnia też mieszkanie osobom bezdomnym, które przy odpowiednim wsparciu są w stanie funkcjonować samodzielnie, a także prowadzi działania w ramach lokalnego systemu pomocy tym osobom.

Ogrzewalnia zlokalizowana przy ulicy Żniwnej to placówka o charakterze tymczasowym, otwarta od godziny 18:00 do 8:00. W pozostałych godzinach, czyli od 8:00 do 18:00, działa tam świetlica dla osób doświadczających kryzysu związanego z brakiem domu.