Ekspansja strefy płatnego parkowania w Kielcach: Więcej obszarów objętych opłatami

W Kielcach nastąpiło rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Od 2 stycznia, kierowcy muszą liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty za postój na większym obszarze miasta. Parkometry i nowe oznakowania są już na miejscu, gotowe do wprowadzenia w życie zmiany. Lokalne władze są przekonane, że decyzja o powiększeniu strefy opłat za parkowanie przyczyni się do usprawnienia systemu zarządzania parkingami w centrum oraz śródmieściu Kielc.

To pierwszy ruch tego typu od dekady. Na mocy decyzji podjętej przez Radę Miasta, Strefa Płatnego Parkowania w Kielcach zyskała dodatkowe tereny na północy i południu od istniejącego obszaru od 1 stycznia. Nowo utworzona Podstrefa B obejmuje ulice: IX Wieków Kielc, Nowy Świat, Pocieszka, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i al. Solidarności oraz Seminaryjską, Tarnowską, Prostą, Wojska Polskiego i Wesołą. Łącznie dochodzi do tego około 20 ulic.

Marcin Januchta, rzecznik prezydenta Kielc, podkreślił, że decyzję o poszerzeniu strefy poprzedziły analizy. Badania przeprowadzone przez ekspertów pod kierownictwem prof. Andrzeja Szaraty z Politechniki Krakowskiej wykazały, że problemem były samochody zostawiane tuż za granicą strefy płatnego parkowania w celu uniknięcia opłat. Takie praktyki prowadziły do niewielkiej rotacji pojazdów na miejscach parkingowych na obszarach sąsiadujących ze strefą oraz utrudniały życie mieszkańcom.

W rozszerzonym obszarze, opłata za pierwszą godzinę parkowania wyniesie 2,40 zł, za drugą 2,80 zł, za trzecią 3,20 zł, a za czwartą i każdą kolejną 2,40 zł. Okazje do nabycia biletu dziennego za pośrednictwem e-abonamentu nie znikną – jego cena wynosi 18 zł. Miesięczny abonament będzie kosztował 150 zł dla mieszkańców Kielc i 200 zł dla osób spoza miasta.