Otwarcie drugiego centrum dziennego opieki dla seniorów planowane w Sandomierzu

Historyczne miasto Sandomierz ma plany na utworzenie kolejnego ośrodka dziennego opieki, który będzie służyć lokalnej społeczności seniorów. Istniejący obecnie dom, ulokowany na prawym brzegu miasta przy ulicy Baczyńskiego, nie jest już w stanie zaspokoić rosnącego zapotrzebowania. Z tego powodu, jak wyjaśnił burmistrz Marcin Marzec, zarówno mieszkańcy, jak i radni miasta wielokrotnie apelowali do urzędu o potrzebę stworzenia dodatkowego miejsca wsparcia dla starszych ludzi, szczególnie po drugiej stronie rzeki Wisły.

Miasto podjęło kroki w celu pozyskania funduszy na ten cel, składając wniosek do wojewody o dofinansowanie ze środków programu rządowego. Kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 400 tysięcy złotych, co jest maksymalną możliwą sumą w tym kontekście.

Burmistrz Marzec jest przekonany, że za kwotę pomiędzy 600 a 700 tysięcy złotych uda się przeprowadzić remont wybranych pomieszczeń, które staną się siedzibą nowego domu dziennego opieki dla seniorów. Wybrane miejsce znajduje się przy ulicy Koseły, w budynku po dawnym sklepie rybnym, który od dłuższego czasu nie jest wykorzystywany i nie przyciąga inwestorów.

Jeśli wniosek o dofinansowanie zostanie zatwierdzony, nowy ośrodek dla seniorów powinien zostać uruchomiony jeszcze w bieżącym roku. Będzie on mógł pomieścić 24 osoby, które będą mogły tam codziennie spędzać kilka godzin, biorąc udział w różnorodnych zajęciach. Rekrutacją do nowej placówki zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu.