Postęp w odbudowie historycznego mostu na Wiśle w Sandomierzu

Odbudowa wiekowego mostu na Wiśle, zlokalizowanego w Sandomierzu na trasie drogi krajowej nr 77, jest realizowana bez żadnych opóźnień. Aż 28 stalowych komponentów nowej konstrukcji, o sumarycznej masie około 600 ton, zostało już zamontowanych na podporach. Cztery pozostałe elementy czekają na instalację – informuje Małgorzata Pawelec-Buras, reprezentantka kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przed montażem tych składników, wykonawca zadbał o demontaż starych stalowych części mostu, wzmocnił istniejące podpory i przyczółki oraz rozpoczął produkcję nowych elementów stalowych. Następnie te elementy zostały przetransportowane do miejsca budowy, aby mogły być zmontowane i zespawane – tłumaczy Pawelec-Buras.

Przewidywania wykonawcy zakładają, że możliwe będzie zakończenie montażu stalowej konstrukcji mostu do połowy bieżącego roku, pod warunkiem sprzyjających warunków pogodowych oraz stabilnego stanu wody w Wiśle – dodaje rzeczniczka.

Następnie przewidziane jest położenie między innymi płyt betonowych, izolacji, powierzchni jezdni i chodników. Równocześnie, trwają prace nad zaprojektowaniem i wykonaniem integracji nowo powstałego obiektu z komunikacyjnym układem miasta.

Kiedy wszystko zostanie zakończone, podróż przez Wisłę będzie możliwa dzięki dwóm mostom: nowo wybudowanemu oraz istniejącemu już od 2011 roku. Zakończenie całego projektu planowane jest na koniec tego roku, a jego koszt wynosi 70 milionów złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

Ze względu na istniejące warunki pogodowe, wykonawca może tymczasowo wstrzymać prace, co wpisuje się w tzw. zimową przerwę kontraktową przewidzianą od połowy grudnia do 15 marca.