Kielce prezentują atrakcyjne nieruchomości inwestycyjne na platformie internetowej Baza Nieruchomości Inwestycyjnych Urzędu Miasta

Baza Nieruchomości Inwestycyjnych Urzędu Miasta Kielce, została wzbogacona o nowe działki. Te atrakcyjne nieruchomości położone są w przemysłowej dzielnicy Kielc i przeznaczone są pod prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej.

Na ul. Ściegiennego w Kielcach znajduje się teren inwestycyjny o rozległej powierzchni 41 ha. Działka charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną – dojazd zapewniony jest drogą krajową nr 73, a po niej lokalną. W granicach tego obszaru inwestycyjnego mieści się również hala magazynowa o powierzchni 20 tys. m2, która utrzymana jest w doskonałym stanie technicznym. Ta hala może stać się przedmiotem indywidualnej transakcji sprzedaży.

Nieruchomość jest objęta obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który podlega aktualizacji, aby lepiej spełniać oczekiwania potencjalnych inwestorów. Zmiany obejmują modyfikacje układu komunikacyjnego oraz parametrów i wskaźników zabudowy, przy jednoczesnym zabezpieczeniu zgodności przeznaczenia terenu z obecnie obowiązującym planem. Proces zmiany planu jest już na zaawansowanym etapie – trwa konsultowanie projektu planu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

W sąsiedztwie nieruchomości planowane jest uruchomienie Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, który od 2024 roku ma prowadzić działalność naukowo-badawczą. Firmy z sektorów pokrewnych, w tym przedsiębiorstwa technologiczne, będą miały możliwość rozwoju na terenie inwestycyjnym poprzez współpracę z GUM.

Wszechstronność działki podkreśla fakt, że w niedalekiej przyszłości wzdłuż wschodniej granicy terenu inwestycyjnego Kielce Ściegiennego 41 ha zostanie wytyczona wschodnia obwodnica Kielc. Działka posiada także wiele innych atutów: regularny kształt, duża powierzchnia, możliwość podziału na mniejsze parcele. Ponadto nieruchomość znajduje się w obrębie miasta wojewódzkiego, co gwarantuje pracodawcy lepszy dostęp do zasobów kadrowych, zarówno wśród pracowników technicznych, jak i absolwentów lokalnych uczelni.

Przedsiębiorcy mają także możliwość skorzystania ze zwolnień podatkowych oferowanych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Jest to program wsparcia nowych inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców na terenie całego kraju. W Kielcach poziom tego wsparcia jest jednym z najbardziej atrakcyjnych w kraju: maksymalna intensywność pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw wynosi 50%, natomiast dla średnich i małych firm zwiększa się odpowiednio o 10 i 20 punktów procentowych.