Szkolna laboratoria biologiczno-ekologiczna, uzupełniona nowoczesnym wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 32 im. J. Kusocińskiego na Barwinku

W ramach modernizacji Szkoły Podstawowej nr 32 im. J. Kusocińskiego na Barwinku, została stworzona innowacyjna pracownia, dedykowana do zajęć z zakresu biologii i ekologii. Pracownia ta jest wyposażona w takie materiały jak mikroskopy, model oka, preparaty biologiczne, szkielet ryby i płaza, a także „kościsty Adaś”. Ponadto, szkoła zainwestowała w nowe ławki, krzesła oraz tablicę multimedialną. Sfinansowanie projektu pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Młodzież z tej placówki przygotowała film promujący proekologiczne działania szkoły, co znacząco przyczyniło się do zdobycia funduszy na ten projekt. Andrzej Mazur, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32, podkreśla, że celem szkoły jest kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży od najmłodszych lat. W nowo wypracowanej pracowni przewidziane są zajęcia o charakterze laboratoryjnym.

Nauczyciele twierdzą, że nowe pomoce dydaktyczne ułatwią przekazywanie wiedzy z przedmiotów przyrodniczych, co sprawi, że nauka stanie się dla uczniów bardziej interesująca. W efekcie umożliwi to lepsze przyswajanie wiadomości i zdobywanie wiedzy.

Uczniowie z niecierpliwością oczekują na pierwsze lekcje w nowej pracowni. Mogą tam bowiem korzystać z mikroskopu, który umożliwi im obserwację na przykład bakterii, które na co dzień są niewidoczne. Wszystko w sali jest nowe, ławki są teraz bez dziur, a krzesła bardziej wygodne.

Przy otwarciu ekopracowni obecny był Grzegorz Sowiński, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, który pogratulował zaangażowania całemu zespołowi szkolnemu zaangażowanego w projekt. Podziękowania dla społeczności szkolnej przekazał też przewodniczący Rady Miasta Kielce Jarosław Karyś.

Ekopracownia otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ekopracownia – Zielone Serce Szkoły – Szkoła Podstawowa nr 32 w Kielcach”. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 55 tys. zł, z czego prawie 50 tys. zł stanowiło dofinansowanie z WFOŚiGW, a reszta pochodziła z budżetu Miasta Kielce.