Rozbudowa oddziału psychiatrycznego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii zlokalizowane w Morawicy rozpoczęło proces modernizacji jednego ze swoich pawilonów. Budynek ten będzie gospodarzem oddziału psychiatrii sądowej. Jak wyjaśnia dyrektor centrum, Piotr Kiełbowski, na ten oddział trafiają osoby, które dopuściły się czynów przestępczych.

Dyrektor Kiełbowski podkreśla, że celem remontu jest zwiększenie liczby łóżek na oddziale, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w skali całego kraju. Wcześniej oddział mógł przyjąć 50 pacjentów, ale obecnie posiada już 65 łóżek. Ambicją dyrektora jest zwiększenie tej liczby do 100.

Zakres prac remontowych obejmuje gruntowną modernizację wszystkich łazienek, a także wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej na nowoczesne i bardziej efektywne systemy. Dodatkowo planowane jest także zastąpienie starych grzejników nowymi i wymiana drzwi we wszystkich pomieszczeniach.

Poprawie ulegnie również infrastruktura elektryczna i komputerowa. Stare oprawy oświetleniowe zostaną zastąpione nowoczesnymi, energooszczędnymi lampami LED. Jak zapewnia Piotr Kiełbowski, wszystko to przyczyni się do poprawy warunków pobytu pacjentów oraz zwiększenia ich bezpieczeństwa.

Przewidywane zakończenie prac remontowych zaplanowano na koniec kwietnia. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 1,4 miliona złotych.