Usterka sygnalizacji świetlnej na kieleckim skrzyżowaniu ulic Sandomierskiej i Solidarności

Obywatele korzystający z przejścia dla pieszych na kielcach przy skrzyżowaniu ulic Solidarności i Sandomierskiej muszą zachować szczególną ostrożność. Z powodu awarii systemu sygnalizacji, światła dla pieszych nie działają prawidłowo.

Zgłoszenie o problemie otrzymaliśmy od jednego ze słuchaczy, który zauważył, że zielone światło, które zaznacza bezpieczne przekroczenie jezdni, nie zapala się po wygaśnięciu czerwonego. To oznacza, że piesi mogą mieć problemy z określeniem, kiedy mogą bezpiecznie przekroczyć ulicę.

Podjęliśmy kroki w celu rozwiązania tego problemu, kontaktując się z Andrzejem Chomą. Pan Choma to inżynier kontaktu odpowiedzialny za implementację Systemu Inteligentnych Transportowych (ITS) w Kielcach.

Pan Choma dziękował nam za zgłoszenie problemu, zauważając, że nie jest łatwo monitorować wszystkie 60 skrzyżowań w mieście, które są pod ich opieką. Poinformował nas również, że najbardziej prawdopodobną przyczyną problemu jest przepalenie wkładu w sygnalizatorze.

Zostało to już zgłoszone odpowiednim pracownikom i planowane jest wymienienie przepalonego wkładu ledowego w ciągu najbliższych kilku godzin, w celu przywrócenia normalnej pracy sygnalizacji świetlnej.