Bożena Szczypiór, wiceprezydent, uczestniczyła w spotkaniu Kobiecego Forum Samorządowego zorganizowanym w Kielcach

Bożena Szczypiór, pełniąca obowiązki wiceprezydenta, miała okazję uczestniczyć w Kobiecym Forum Samorządowym. Wydarzenie to, które ma już za sobą wiele edycji, ponownie zagościło w mieście Kielce. Organizacja spotkania była możliwa dzięki współpracy z Związkiem Gmin Wiejskich RP. Centralnym tematem obrad było świadome zarządzanie oparte na wykorzystaniu dostępnych zasobów.

Kobiece Forum Samorządowe to ważna instytucja umożliwiająca wymianę doświadczeń i tworzenie sojuszy między lokalnymi samorządami z całej Polski. Szczególny nacisk kładziony jest na roli kobiet, które aktywnie działają w strukturze tych organizacji.

Głównym celem organizowanych przez Forum spotkań jest nie tylko pogłębienie wiedzy na temat aspektów merytorycznych pracy samorządowej. To również doskonała okazja do nawiązywania nowych relacji i dzielenia się inspirującymi doświadczeniami. Forum stawia sobie za cel nie tylko stworzenie przestrzeni dla obszernej dyskusji, ale także tworzenie sieci wsparcia oraz mentorstwa. Te elementy mogą służyć jako motor napędowy dla rozwoju kompetencji i sukcesów w sektorze publicznym. Forum ma bogatą, ponad dekadową historię – swoje początki datuje na rok 2005, a od 2015 roku jest nierozerwalnie związane z Związkiem Gmin Wiejskich RP.

Reżyserią tego inspirującego spotkania zajęły się trzy doświadczone mentorki i specjalistki od rozwoju osobistego – Katarzyna Sieńkowska, Małgorzata Wesołowska oraz Dorota Nawrotek.