Inwestycja drogowa w Kielcach: reorganizacja ruchu związana z przebudową skrzyżowania ulic

Na mocy komunikatu wydanego przez Miejski Zarząd Dróg, miłośnicy motoryzacji powinni być gotowi na zmiany w organizacji ruchu drogowego na jednym ze skrzyżowań w Kielcach. Te zmiany wynikają z planowanej modernizacji skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich, Wystawowej i Malików. Zgodnie z tym planem, od 13 marca należy oczekiwać pewnych dostosowań w organizacji ruchu na tym obszarze.

W pierwszym etapie tych tymczasowych zmian, nie będzie można korzystać z ulicy Wystawowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Batalionów Chłopskich i Malików aż do ulicy Miedzianej. Objazd omijający ten zamknięty fragment trasy zostanie przekierowany przez ulice Batalionów Chłopskich i Bolesława Markowskiego. Dodatkowo, sygnalizacja świetlna na remontowanym skrzyżowaniu zostanie tymczasowo wyłączona.

Remont tego kluczowego skrzyżowania obejmuje rozbudowę do formy ronda turbinowego o dwóch pasach i czterech wlotach. Co więcej, plan inwestycji przewiduje stworzenie miejsc parkingowych na ulicy Wystawowej od strony wschodniej, wspólnie z drogą manewrową. W planach jest również budowa dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, przejazdów dla rowerzystów i chodników w obrębie tego skrzyżowania.

Skrzyżowanie położone jest w przemysłowej dzielnicy Kielc i pełni ważną rolę w funkcjonowaniu firm działających na tym terenie. Dzięki tej inwestycji komunikacja na osi północ-południe pomiędzy drogą S7 a DW 786 zostanie znacznie ułatwiona. Inwestycja ta będzie miała również pozytywny wpływ na rozwój terenów inwestycyjnych w osiedlu Niewachlów.