Wyprawa szóstoklasistów do Urzędu Miasta z Akademickiej Szkoły Podstawowej w ramach edukacji samorządowej "Kielce to my"

W ramach programu edukacyjnego „Kielce to my”, uczniowie klasy szóstej z Akademickiej Szkoły Podstawowej mieli okazję zgłębić wiedzę na temat działania i kompetencji Urzędu Miasta Kielce. Spotkania te zapewniają dzieciom dogłębne zrozumienie, jakie sprawy mieszkańców są obsługiwane w ratuszu.

Dzieci miały możliwość odwiedzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego. To tu, na bieżąco, analizowane i oceniane są sytuacje mogące stanowić zagrożenie dla obywateli miasta. Uczniowie mogli również doświadczyć, jak to jest zasiadać w ławach radnych miejskich oraz poczuć napięcie towarzyszące sesjom. Dodatkowo, Piotr Mołas, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego opowiedział im o specyfice pracy w swoim dziale i omówił niektóre z nietypowych kwestii, takich jak wybór imion dla nowo narodzonych dzieci.

Podczas spotkania z prezydentem Bogdanem Wentą, uczniowie zdobyli informacje na temat natury jego pracy. Wenta, który jest zawsze chętny do dzielenia się anegdotami ze swojej sportowej kariery, odpowiadał na liczne pytania dzieci. Kiedy zapytano go o radę dla przyszłości, podkreślił znaczenie odwagi, pewności siebie i umiejętności gry zespołowej.

Szkoły, które są zainteresowane organizowaniem wizyty swoich uczniów w Urzędzie Miasta, mogą skontaktować się z Katarzyną Perdzyńską-Zarzeczny, specjalistką ds. Inicjatyw Społecznych i Współpracy Lokalnej. Kontakt jest możliwy poprzez Kancelarię Prezydenta, mieszczącą się przy Rynku 1, pokój 103, 25-303 Kielce.