Ekscytujące partnerstwo pomiędzy Świętokrzyską Grupą Przemysłową Industria SA i funduszem Chiltern Vital Group

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria Spółka Akcyjna zawarła umowę o współpracy z brytyjskim funduszem inwestycyjnym Chiltern Vital Group. Wspólne działania obu podmiotów zostały sfinalizowane 11 marca, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie. Inicjatywa ta jest powiązana z trwającym wydarzeniem, międzynarodową konferencją „Industria Nuclear Days 2024”, której organizatorem jest wspomniana wcześniej Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria.

Podczas konferencji prasowej po podpisaniu umowy Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, podkreślił znaczenie tego porozumienia dla polskiego sektora energetycznego. Szczepan Ruman, prezes zarządu Industria SA, przyznał, że Chiltern Vital Group jest istotnym partnerem dla Industrii, biorąc pod uwagę doświadczenie grupy w realizacji projektów przemysłowych. Chris Turner, Prezes Zarządu Chiltern Vital Group, wyraził swoje podekscytowanie możliwościami, jakie niesie ze sobą współpraca z Industria.

Industria już od 2022 roku współpracuje z Rolls-Royce SMR, a teraz poszerza swoje relacje partnerskie poprzez podpisanie listu intencyjnego z Chiltern Vital Group. Głównym celem tej współpracy jest rozwój technologii Small Modular Reactor (SMR) w Polsce. W umowie podkreślono takie aspekty jak szkolenie i rozwój umiejętności polskich specjalistów, wymiana wiedzy w celu przyspieszenia procesu licencjonowania komponentów jądrowych, rozwój technologii powiązanych z sektorem energetycznym oraz tworzenie modeli finansowania projektów SMR.

Industria po dwuletniej współpracy z Rolls-Royce SMR wybrała technologię Small Modular Reactor (SMR) do realizacji założeń Centralnej Dolinie Wodorowej o niskoemisyjnej polskiej gospodarce. CVG również współpracuje z Rolls-Royce SMR w tworzeniu regionalnych projektów energetycznych o zerowej emisji i stara się przejąć Gloucestershire Science and Technology Park w Berkeley, aby stworzyć park naukowy o globalnym znaczeniu.

Szczepan Ruman, Prezes Zarządu Industria SA, powiedział: -Aby osiągnąć cele Centralnej Doliny Wodorowej, wybraliśmy technologię SMR opracowaną przez Rolls-Royce. Małe reaktory modułowe będą produkować stabilną, dostępną cenowo, niskoemisyjną energię, zasilającą przemysł regionu i gospodarstwa domowe przez co najmniej 60 lat. Jednakże, aby osiągnąć ten cel, musimy zapewnić znaczne zasoby finansowe. Dlatego cieszymy się, że doświadczona brytyjska instytucja – CVG – rozpoczyna z nami współpracę mającą na celu budowę jednostek RR SMR oraz powiązanych technologii dających w przyszłości możliwość rozwoju zatrudnienia w Polsce, Wielkiej Brytanii i na arenie międzynarodowej.

Konferencja „Industria Nuclear Days 2024” to miejsce dyskusji na temat przyszłości energii jądrowej w kontekście obecnych wyzwań i możliwości rynkowych, a także promocji zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa w produkcji energii w Polsce.