26 milionów złotych z funduszy Europejskich na społeczne inicjatywy w regionie Świętokrzyskim

Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przyznał łącznie 26 milionów złotych dotacji na dziewięć społecznych przedsięwzięć. Projekty obejmują między innymi utworzenie Centrów Usług Społecznych, pomoc dla bezdomnych oraz inwestycje w poprawę edukacji w liceach ogólnokształcących na terenie województwa.

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Renata Janik, poinformowała podczas konferencji prasowej, że podpisała umowy na realizację dziewięciu różnorodnych projektów społecznych. Największą część funduszy, przekraczającą 20 milionów złotych, przeznaczono na stworzenie trzech Centrów Usług Społecznych. Dodatkowo, zrealizowane zostaną projekty mające na celu wsparcie osób doświadczających bezdomności oraz cztery projekty mające poprawić jakość edukacji w liceach ogólnokształcących w regionie.

Centra Usług Społecznych (CUS) powstają w gminach Łagów, Mniów i Połaniec. W sumie, na ich utworzenie przeznaczono ponad 20 milionów złotych. Centra zaoferują kompleksową, dostosowaną do potrzeb mieszkańców opiekę i wsparcie społeczne. Za pomoc świadczeniową będą odpowiadać wykwalifikowani specjaliści – pracownicy socjalni, asystenci, terapeuci czy psycholodzy. Z oferty skorzysta przeszło 3100 osób.

Dwa projekty skierowane do osób bezdomnych otrzymały dofinansowanie na poziomie 3,4 miliona złotych. Zostaną one przeprowadzone w Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakładają wspieranie osób bezdomnych oraz kadr zajmujących się pracą socjalną, w sumie 173 osoby.

Podnoszenie jakości edukacji w liceach ogólnokształcących jest celem czterech projektów realizowanych w Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim. W sumie, na ten cel przeznaczono 2,5 miliona złotych. Skorzysta na tym 1257 osób – 1230 uczniów i 27 nauczycieli.