Kierowcy wkrótce skorzystają z gotowej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Wszystko idzie ku temu, że kierujący pojazdami szybko będą mogli korzystać z nowo wybudowanej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Małgorzata Pawelec-Buras, przedstawicielka kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zapewnia, że najważniejsze elementy inwestycji są już ukończone. Obiekty inżynieryjne takie jak mosty czy wiadukty, a także drogi dostępowe są już gotowe do użytku. Co więcej, wykonano niezbędne oznakowanie drogowe, zarówno poziome jak i pionowe, a także nałożono wszystkie warstwy powierzchni drogowej.

Pozostałe prace porządkowo-wykończeniowe oraz nasadzenia zieleni są już na etapie finalizacji. Jak informuje Małgorzata Pawelec-Buras, wykonawca złożył już wniosek do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie tej nowej trasy. Po uzyskaniu tej decyzji oraz po zakończeniu działań związanych z organizacją ruchu drogowego na obwodnicy, droga ta będzie mogła zostać udostępniona dla kierowców. Przypomina ona także, że część węzła Brezelia, będąca elementem obwodnicy, została już oddana do użytku w poprzednim roku.

Zgodnie z zawartą umową, budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego, będącej częścią drogi krajowej nr 9, powinna była dobiec końca 9 kwietnia tego roku. Nowo wybudowana trasa ma niemal 3 km długości. Jest to jednojezdniowa droga biegnąca od węzła Brezelia (miejsca skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 755) aż do drogi krajowej nr 9 (na wylocie z Ostrowca Świętokrzyskiego w stronę Rzeszowa). Całkowity koszt realizacji inwestycji budowy obwodnicy wyniósł blisko 53 miliony złotych.