Unijny projekt wsparcia dla seniorów i ich opiekunów w Kielcach

Unijne fundusze zostaną wykorzystane do zrealizowania innowacyjnego projektu skierowanego dla seniorów i ich opiekunów, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Proponowane usługi obejmują różne formy opieki – od zdrowotnej po rekreacyjną, a także pomoc w codziennych obowiązkach i transport. Planowany zakres wsparcia ma objąć tysiąc osób, spośród których 820 to osoby po 60 roku życia, a pozostałe 180 to ich rzeczywiści opiekunowie.

Projekt „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z którego uzyskano ponad 14 milionów złotych. Wkład własny miasta Kielce wynosi ponad 830 tysięcy złotych i jest jednym z dwudziestu partnerów prowadzących ten program pod egidą Województwa Świętokrzyskiego. Przewidywany czas realizacji projektu to do końca stycznia 2027 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia potrzebujących wsparcia w zakresie usług opiekuńczych i profilaktyczno-zdrowotnych. Również opiekunowie faktyczni są mile widziani, szczególnie jeśli potrzebują wsparcia w zakresie opieki wytchnieniowej i usług terapeutyczno-psychologicznych.

Wsparcie obejmie tysiąc osób, w tym 500 osób z niepełnosprawnościami. Wymogiem jest ukończone 60 lat i zamieszkanie na terenie Kielc. Zostanie przeprowadzona dokładna ocena samodzielności seniorów, aby określić ich potrzeby i dostosować odpowiednio formę wsparcia. Opiekunowie faktyczni mogą uczestniczyć w projekcie pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania z seniorem.

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście lub wysłać pocztą do biura projektu mieszczącego się w Kielcach przy ul. Kołłątaja 4, II piętro, pokój nr 6. Szczegółowe informacje o projekcie oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej projektu oraz w Rejonach Opiekuńczych.

Oferowane formy wsparcia są różnorodne. Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z usług asystenta, pomocy w codziennym funkcjonowaniu, specjalistycznych usług opiekuńczych na miejscu zamieszkania świadczonych przez profesjonalistów medycznych lub pakietów rehabilitacyjnych. Dodatkowo, seniorzy z niepełnosprawnościami będą mogli korzystać z usługi „Taksówka dla seniora”. Dla opiekunów przewidziano pomoc w formie opieki wytchnieniowej oraz konsultacje u psychologa lub psychoterapeuty.