Kielce zyskują nowe miejsca w żłobkach dzięki dofinansowaniu z programu Maluch+

Program Maluch+ przyczynił się do powstania aż 445 miejsc w żłobkach w Kielcach, z kolejnymi 200 miejscami, które mają być utworzone przy ulicach Kazimierza Wielkiego i Tujowej. Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Jak poinformowała Aleksandra Gajewska, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kwota dofinansowania na stworzenie jednego miejsca w żłobku została podwyższona z 36 tysięcy złotych do około 57 tysięcy złotych. Ta zmiana oznacza, że dotacja z programu Maluch+ na każdy z nowych żłobków wyniesie po 5 mln 700 tysięcy złotych.

Dnia 28 marca w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się konsultacje między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a samorządowcami na temat realizacji programu Maluch+. Program ten ma na celu wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech, oferując beneficjentom możliwość uzyskania finansowego wsparcia na tworzenie i funkcjonowanie tego typu placówek. Najważniejsze zmiany są skoncentrowane na zwiększeniu kwoty jednostkowej dla gmin z 36 tysięcy złotych do około 57 tysięcy złotych za jedno nowe miejsce opieki, a także wprowadzeniu możliwości ubiegania się o dodatkowe środki finansowe przez gminy, które już otrzymały dofinansowanie w poprzednich naborach.

Miasto Kielce docenione zostało za swoje aktywne zaangażowanie w realizację tego rządowego projektu. W trakcie wydarzenia Aleksandra Gajewska, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski, wręczyli podziękowania gminom za ich pracę na rzecz poprawy opieki nad dziećmi poniżej trzech lat. Nagrodę odebrał zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Kielce biorą udział w programie Maluch+ od początku jego istnienia, czyli od 2011 roku. Do tej pory udało się uzyskać łącznie około 14 milionów złotych na rozwój opieki nad małymi dziećmi. Dzięki tym funduszom stworzono 445 miejsc w żłobkach, włączając miejsca dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających specjalnej opieki.

Dwa nowe żłobki samorządowe mają powstać na osiedlach Ślichowice i Pod Telegrafem, z planowanym 100 miejscami dla maluchów w każdym z nich. Jak wynika z deklaracji wiceministry Aleksandry Gajewskiej, kwota dofinansowania na budowę każdej z tych placówek wzrośnie z ponad 3,5 miliona złotych do 5,7 miliona złotych.

– Kluczowa dla tych inwestycji jest podwyżka dofinansowania do 57 tysięcy złotych na utworzenie jednego miejsca w tych placówkach. Na tych dwóch osiedlach mamy największy popyt na miejsca w żłobkach. Ta informacja bardzo nas cieszy. Oznacza to, że umowa na budowę żłobka przy ulicy Tujowej zostanie podpisana już na nową, wyższą kwotę, a umowa na żłobek na Ślichowicach zostanie zmieniona – podkreślił zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Nowy żłobek na osiedlu Ślichowice ma powstać na działce miejskiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Budowa ma rozpocząć się w przyszłym roku, a wpisanie placówki do rejestru żłobków planowane jest na czerwiec 2026 roku.

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie budowy żłobka przy ulicy Tujowej w grudniu 2023 roku. Wniosek został zaakceptowany, podpisano już oświadczenie o przyjęciu dotacji, a teraz pozostaje tylko podpisanie umowy.

Obecnie w Kielcach funkcjonuje sześć żłobków i jedna filia, oferujących łącznie 733 miejsca.