Rozpoczęcie przetargu na instalację windy w rejonie ulicy H. Sienkiewicza – szczegóły projektu

Proces przetargowy na dostarczenie i zainstalowanie windy w okolicy ulicy H. Sienkiewicza, wraz z realizacją niezbędnych prac montażowych i budowlanych, został oficjalnie rozpoczęty. Wszystkie oferty w odpowiedzi na ogłoszenie przetargowe muszą być złożone najpóźniej do 29 kwietnia 2024 roku. Wybrany kontrahent będzie miał do dyspozycji 250 dni na ukończenie zadania, liczonych od momentu podpisania umowy.

Planowany jest montaż windy, która umożliwi łatwy dostęp do podziemnego przejścia dla różnych grup osób, w tym osób niepełnosprawnych, starszych, rodziców z dziećmi w wózkach czy turystów z ciężkimi bagażami. Winda ma zostać zlokalizowana po południowej stronie wejścia do tunelu. Zakres prac obejmować będzie dostarczenie i zamontowanie windy dla osób, budowę szybu widnu i nadszybia widny, utworzenie ścieżki do podziemnego tunelu wraz z przebiciem ściany tunelu, a także wykonanie instalacji elektrycznej, w tym zasilania windy, oświetlenia, systemu monitoringu oraz przyłącza do kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu prac budowlanych przewiduje się odtworzenie nawierzchni drogowej oraz przywrócenie zieleni.

Środki na realizację projektu szybu widnego zostały zarezerwowane w budżecie miasta na rok 2024 i wynoszą blisko 650 tysięcy złotych.

W ramach długofalowych planów, Miasto Kielce ma zamiar zainstalować jeszcze dwie windy – jedną w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej na ulicy Żelaznej i drugą w rejonie ulicy Mielczarskiego. Jeżeli pojawią się możliwości zdobycia dodatkowego finansowania na te projekty, miasto zamierza skorzystać z takiej okazji.