Kielecka Rada Seniorów III kadencji – nowa reprezentacja seniorów na kolejne cztery lata

Prezydent Kielc podjął decyzję o powołaniu na kolejne cztery lata nowej Rady Seniorów. Czternastoosobowa grupa, która będzie reprezentować kieleckich seniorów po sześćdziesiątym roku życia, rozpocznie swoje obowiązki w maju. Termin ten zbiega się z początkiem IX kadencji Rady Miasta Kielce.

Rada Seniorów ma za zadanie oceniać i wyrażać swoje zdanie na temat lokalnych strategii, programów rozwojowych oraz projektów uchwał proponowanych przez Radę Miasta Kielce. Członkowie tej grupy mają możliwość wpływania na działania miasta na rzecz osób starszych poprzez zgłaszanie uwag i propozycji.

Będąc ciałem kolegialnym, Rada składa się z przedstawicieli seniorów i organizacji działających na ich rzecz. W skład wchodzą również przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz uniwersytetów trzeciego wieku. Głównym celem Rady jest angażowanie się w działania o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Szczególne znaczenie mają działania inicjowane przez Radę, które wpływają na perspektywę władz miasta odnośnie do potrzeb pokolenia 60 plus.

Skład nowo powołanej Kieleckiej Rady Seniorów III kadencji prezentuje się następująco:

1. Kazimierz Barczak,
2. Aleksandra Dymińska,
3. Wiesława Furtak,
4. Janina Janecka,
5. Stanisław Kaśków,
6. Renata Konecka,
7. Janina Łucak,
8. Szymon Nobis,
9. Aurelia Osobińska,
10. Ewa Piekarska,
11. Jan Suliga,
12. Krystyna Szymaniak,
13. Michał Tatar,
14. Maria Turek,
15. Danuta Znojek – Barys.

Działalność Kieleckiej Rady Seniorów jest nadzorowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.