Powiat planuje sprzedaż gruntów przy ulicach Sikorskiego i 1 Maja za sumę 2,7 milionów złotych

Miasto podjęło decyzję o wystawieniu do przetargu nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Sikorskiego (o powierzchni około 2,4 tys. m2) oraz na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Św. Weroniki (o powierzchni około 1,5 tys. m2). Łączna cena wywoławcza tych gruntów wynosi 2,7 mln złotych.

Według dokumentów przetargowych, pierwsza działka znajduje się na północnej stronie ulicy Sikorskiego, w obszarze peryferyjnym miasta. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który wskazuje na możliwość budowy nieruchomości mieszkalnych – zarówno wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych – oraz usług ponadpodstawowych.

Działka przy ulicy Sikorskiego jest nieogrodzona i niezagospodarowana, porosła trawą i pojedynczymi samosiejami bez wartości użytkowej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane oraz budynek mieszkalny wielorodzinny w trakcie budowy. W dalszej odległości można zauważyć tereny niezabudowane na północy, zabudowę mieszkalną jednorodzinną na wschodzie, zabudowę mieszkalną wielorodzinną oraz handlowo-usługową na południu i zabudowę handlowo-usługową oraz mieszkalną jednorodzinną na zachodzie.

Cena wywoławcza dla tego gruntu wynosi 1,8 mln zł. Dla drugiej nieruchomości o powierzchni 0,15 hektara cena wywoławcza to 930 tys. zł. Ten teren również jest niezabudowany.

Bezpośrednio po stronie północnej i południowo-zachodniej działki są ulice Św. Weroniki i 1 Maja, natomiast na wschodzie otaczają ją tereny niezabudowane wraz z zabudową mieszkalną wielorodzinną. Teren ten jest płaski, częściowo ogrodzony metalowym płotem i ma wydłużony kształt wieloboku.

Dla tego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planuje się tam „zabudowę mieszkaniową z przewagą zabudowy wysokiej intensywności z usługami ogólnomiejskimi podstawowymi”. Zwrócono jednocześnie uwagę, że istnieje możliwość budowy obiektu usługowego, takiego jak galeria handlowa.

Przetargi odbędą się w siedzibie urzędu (Rynek 1, sala sesyjna Rady Miasta Kielce, piętro 1) we wtorek, 14 maja. Pierwszy przetarg (dotyczący terenu przy ulicach 1 Maja/Św. Weroniki) rozpocznie się o godzinie 10:00, a kolejny o 11:00. Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.