W prace nad Inteligentnym Systemem Transportowym wkracza niepewność

Nie jest pewne, kiedy ukończone zostaną prace nad projektem Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS). Do chwili obecnej, ukończono prace na 40 z 58 planowanych skrzyżowań, ale tempo postępów jest powolne. – Liczba pracowników aktywnych na budowie wahała się od 4 do 8 w poprzednim tygodniu – oznajmia kontraktowy inżynier.

ITS miał zostać uruchomiony w połowie 2022 roku, jednak kilkakrotnie były przekładane terminy realizacji. Ostatni wniosek o przesunięcie daty finalizacji na 31 maja 2024 roku został odrzucony przez MZD. Od 11 grudnia hiszpański wykonawca projektu co dzień ponosi karę w wysokości 5000 zł za opóźnienie.

– Mieliśmy spotkanie z prezesem Alumbrados Viarios Sociedad Anonima 10 kwietnia, z udziałem przedstawicieli miasta i Miejskiego Zarządu Dróg. Wykonawca główny deklarował, że chce kontynuować kontrakt i ma zamiar to zrobić jak najszybciej – informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy MZD.

Dodaje, że wykonawca ma wkrótce przedstawić zaktualizowany plan prac, w którym ustali datę finalizacji projektu. Niemniej jednak, przyznaje, że inwestycja trwa zbyt długo. – Jako zamawiający, udzieliliśmy wsparcia wykonawcy we wszystkich możliwych aspektach. Ale nie możemy wykonać tego kontraktu za niego – mówi rzecznik prasowy.

– Wykonawca główny przyznał, że ma pewne problemy finansowe. To wpływa na możliwość angażowania podwykonawców i regulowanie z nimi rozliczeń, ale zapewniono nas, że te problemy będą rozwiązywane – dodaje.

Tymczasem Andrzej Choma, inżynier kontraktu, informuje, że hiszpańska firma przez około 90 dni nie regulowała płatności dla podwykonawców. – Zapłata za prace wykonane w grudniu została zrealizowana dopiero około marca, po interwencji MZD. Nie każdy podwykonawca jest w stanie tolerować takie opóźnienia. W rezultacie część z nich zerwała umowy i obecnie firma nie ma wystarczających zasobów do kontynuowania prac – mówi Andrzej Choma.

Hiszpańska firma wcześniej deklarowała, że prace potrwają do końca maja. – Obecnie prowadzone są prace na około 15 skrzyżowaniach. W ubiegłym tygodniu pracowało tam od 4 do 8 osób dziennie. W porównaniu, w listopadzie poprzedniego roku było tam 50 osób. Wykonawca znacznie spowolnił tempo prac. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy projekt zostanie zakończony – przyznaje inżynier kontraktu.

Pracuje się między innymi na skrzyżowaniach takich jak Krakowska/Fabryczna, Fabryczna/Górników Staszicowskich, Seminaryjska/Żeromskiego, Sandomierska/Szczecińska, Bohaterów Warszawy/ Tarnowska. Prace są niemal zakończone na skrzyżowaniu Krakowska/Pakosz. Do ratusza niedawno wpłynął projekt dotyczący zatwierdzenia organizacji ruchu na tej drodze.

W styczniu informowaliśmy, że prace terenowe zakończono na ponad 40 z 58 skrzyżowań. Również poinformowaliśmy o rozpoczęciu prac na Krakowskiej/Pakosz w październiku 2023. ITS ma ułatwić komunikację miejską podczas godzin szczytu, a najwięcej skorzysta na tym komunikacja miejska. Aktualny koszt inwestycji to ponad 30 milionów złotych (z czego dodatkowe 3,3 mln zł zostało zatwierdzone w listopadzie 2023), z których część pokryta jest ze środków unijnych.